Author Details

Byalkivska, Ya. V., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine