Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bondar, L. V., The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" Department of theory, practice and translation of French
Bondar, L. V., NTUU "KPI"
Borkovska, I. P., National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Borkovska, I. P., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Borkovska, I. P., The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" Department of English for Humanities №3
Borkovska, I.P., Kyiv, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Borkovska, Inna, NTUU "KPI"
Boyko, T., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Buts, J. V., National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Buts, Z. V., NTUU "KPI"
Byalkivska, Ya. V., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Byba, M., Zaporizhzhya National University

C

Chebotarova, I. G., NTUU "KPI"
Chesnokova, А., Borys Grinchenko Kyiv University
Chizhova, N. V., The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" Department of English for Humanities №3
Chmel, V. V., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Chmel, V. V., The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Choumtchenko, Т. I., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Choumtchenko, Т. I., The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" Department of theory, practice and translation of French

D

Doronkina, N. Ye., The National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Doronkina, N. Y., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Doronkina, N., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Department of English for Engineering №1
Doronkina, N. Ye., NTUU "KPI"
Doronkina, N. Ye., NTUU "KPI"
Drozdovych, N. Yu., NTUU "KPI"

26 - 50 of 245 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>