Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kalyta, A. A., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Kazarin, V. P., Taurida National V.I.Vernadsky University
Khomyak, A. P., Lesya Ukrainka Eastern European National University
Kolomiets, S. S., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Department of theory, practice and translation of English
Kolomiiets, S., NTUU "KPI"
Kolosova, H. A., National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Kolosova, H. A., NTUU "KPI"
Kompanets, N. M., National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Konoplenko, L., NTUU "KPI"
Korol, S. P., NTUU "KPI"
Korsun, H. O., NTUU "KPI"
Kotkovets, A. L., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Kotkovets, A. L., NTUU "KPI"
Kotvytska, V. A., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Kovalska, Natalia, NTUU "KPI"
Kovalynska, I. V., Borys Grinchenko Kyiv University
Kovtun, O. V., National Aviation University
Kravchuk, N. V., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Krivorotenko, M. S., NTUU "KPI"
Krysanova, T., Lesya Ukrainka Eastern European National University
Kukovska, V. I., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Kulieznova, S., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Department of theory, practice and translation of English
Kulykova, V., NTUU "KPI"
Kulykova, V. G., NTUU "KPI"

1 - 24 of 24 Items