Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Sadovska, M. I., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Sadovska, M. I., NTUU "KPI"
Serebrova, L. N., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Shalova, N. S., NTUU "KPI"
Shalova, N. S., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Shandra, O. Yu., National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Sharova, O., NTUU "KPI"
Shcherban, L. M., NTUU "KPI"
Shchypachova, D. S., NTUU "KPI"
Shnip, Yu. V., National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Shutiuk, K. V., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Simkova, Iryna, NTUU "KPI"
Sodel, A. S., National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Svetenok, L. K., Chernihiv National University of Technology
Svirepchuk, I. A., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Svirepchuk, I. A., National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" Department of English for Engineering №1
Svyrydova, L. G., Kyiv, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Svyrydova, L. G., National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Svyrydova, L. G., National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Department of English for Engineering №2
Sydorenko, I. A., NTUU "KPI"
Sydorenko, L. M., National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Sydorenko, L. M., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

1 - 22 of 22 Items