Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zaichenko, Yu. O., Kyiv, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Zaichenko, Yu. O., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Zaitseva, М. А., Yaroslav Mudryi National Law University
Zakharova, L., NTUU "KPI"
Zakharova, L. N., National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Zakharova, L. M., NTUU "KPI"
Zaychenko, O., NTUU "KPI"
Zaychenko, Yu. O., NTUU "KPI"
Zbroieva, N. B., K. D. Ushinskii Postgraduate Pedagogical Education Institute of Chernigiv
Zhytska, Svitlana, NTUU "KPI"

1 - 10 of 10 Items