The role of foreign language in training innovative activities of the technical University students.

S. Kolomiiets

Abstract


The article considers the tasks national higher education faces in terms of Bologna process and new model of teaching process at research universities, the main focus being on training specialists ready for innovative activity while teaching them foreign languages.


Keywords


innovation; cognitive style; authentic texts

GOST Style Citations


1. Дєніжна С.О. / Евристичне проектування у підготовці майбутніх фахівців до інноваційної діяльності / С.О. Дєніжна // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти Матеріали X Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь: видавничо-інформ. центр Національного університету ДПС України, 2012. – С.99-111

2. Згуровський М.З. Університетська наука та інноваційний розвиток економіки. / М.З. Згуровський Доповідь на Міжнародному інноваційному форумі країн СНД 27 вересня 2011// Інтернет ресурс: http://kpi.ua/1132

3.Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – С.20-29.

4. Ільченко М.Ю. Наукова та інноваційна діяльність у дослідницькому університеті // Інтернет ресурс: http://kpi.ua/science-

5. Кравец Л.Г. // Інтернет ресурс: http://www.patent-rravets.ru

6.Левченко Т.І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція / Т.І.Левченко.– Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 25-40.

7. Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспективы. Аналітика, перспективи, прогнозування/ Н.А. Сляднева.–К.:Науково-видавничий центр «Наша культура і наука», 2003. – 89-94.

8. Ціон Віктор. За межою щастя і нещастя. / Віктор Ціон. – Дзеркало тижня № 23. 25 червня 2011.

Copyright (c) 2015 Journal of the National Technical University of Ukraine “KPI”: Philology and Educational Studies

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)